Üsküdar Diş Hastanesi
Centenary year logo

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Diş Hastanemizde sağlık hizmeti sunmak ve bu hizmeti sunarken bilimin öngördüğü yöntem ve koşulları sağlamak amacıyla yenilikçi yaklaşımla güncel teknolojiler bir araya getirilmektedir. En değerli varlığımızın insan olduğu noktasından hareket etmekteyiz ve bu bakış açısı insan kaynakları politikamızın da temelini oluşturmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi’nin değerleri, kurum kültürü ve yetkinlikleri ile ne ölçüde bağdaştığı da göz önünde bulundurulmaktadır. Diş Hastanesi’nin tüm üyelerinin, kurum kültürüne bağlı, ekip çalışmasına inanan, iletişime açık, gelişmeye önem veren, dayanıklı, kültürlerarası çalışabilen, hizmet kalitesini gözeten, katılımcı ve yenilikçi bireyler olmaları beklenilmektedir. Sağlık sektöründe çalıştığımız için “hasta memnuniyeti” odaklı bir çalışma sistemi ile hizmet vermekteyiz. Bu bağlamda, hastalarımızın beklentilerini aşmayı hedefleyen bir çalışan potansiyelimizin olması bir zorunluluktur.

Her şeyden önce yaptığı işe gönülden bağlı olan, iletişim becerileri yüksek, empati kurabilen, takım çalışması ve inisiyatif alma konularında etkili, ayrıca işinin uzmanı olan kişilere potansiyel çalışan listemiz içerisinde yer verilmektedir.

Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi hekim ve personel işe alım süreçleri, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

İş Başvuru Formu

 

Güncellenme Tarihi:31 Ocak 2024Oluşturulma Tarihi:04 Mayıs 2023