Üsküdar Diş Hastanesi
Centenary year logo

Anestezi ve Reanimasyon Nedir?

Bütün cerrahi işlemlerde başlatma yetkisine sahip ve bu süreci yönetmekte olan bölümün ismine anesteziyoloji ve reanimasyon denir. Operasyon süresince kişinin genel sağlığının takibinin yapılması ve can güvenliğinin korunması bu birim tarafından yapılır. Bununla birlikte kişiye ameliyat öncesi anestezi de bu bölüm tarafından verilir. Yoğun bakım ünitesinde tedavi alan kişilerin hayati fonksiyonlarını takip etmek de anestezi ve reanimasyon uzmanlarının alanıdır.

Anestezi ve Reanimasyon Nedir?

Hastane ve öteki sağlık kuruşlarında olan, kişinin ameliyatın önce ve sonrasına kadar tansiyon, nabız, nefes gibi durumların kontrolünü sağlamak ile görevli olan bölümdür. Genellikle anestezi şeklinde bilinmekte olan bu bölümün reanimasyon tarafıysa temelde hasta olan kişinin yaşama geri döndürülmesi anlamı taşır. 

Reanimasyon, duran solunum veya dolaşım sistemini tekrar fonksiyonel ve canlı duruma getirmek için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem ameliyattan evvel, ameliyat esnasında veya sonrasında gelişmekte olan komplikasyonları engellemek ve hasta kişinin sağlığını korumak bakımından önemlidir. Bu bölüm bilhassa ameliyat esnasında meydana gelebilecek bu tür olası problemleri yok etmek bakımından büyük önem taşır ve ameliyat sürecinin her kademesinde görev alır. 

Anestezi Almadan Önce Neler Yapılmalıdır?

Ameliyattan evvel hasta kişinin ve yakınlarına anestezi işlemi ile ilgili bilgi verilmesi gerekir. Bu sırada hastaya oluşabilecek olası komplikasyonlar ve uygulanabilecek anestezi alternatifleri ile ilgili bilgi verilmesi gerekir. 

Ameliyata alınan kişiye uygun bir şekilde anestezi verilir, ameliyat esnasında hissedilen ağrıyı en az seviyeye düşürmek için hasta türlü anestezi teknikleriyle uyutulur. Bu sırada anestezi uzmanının belirlemiş olduğu dozajda ilaçlar kullanılır.

Ameliyat süresi boyunca kişinin damar ve hava yolunun açık olmasını sağlar. Ameliyat esnasında öteki uzmanlar cerrahi operasyonları sürdürürken bu bölüm kişinin nabız, tansiyon gibi yaşamsal fonksiyonlarının kontrolünü sağlar eder.

Kalp ve solunumun durması durumunda solunum tüpü takılarak kişiye tıbbi müdahale uygulanır. Kişinin durumu ağırsa yoğun bakım ünitesinde takibi sağlanır. Bunlar ile birlikte bütün bunlar dışında bu bölüm, gereken zamanlarda ilgili uzmanlarla iş birliği içinde çalışırlar.

Anestezi ve Reanimasyon Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Anestezi, hasta olan bireyin ameliyat esnasında yaşamış olduğu ağrıyı minimum oranda hissetmesini sağlamak amacı ile ilaç verilip uyuşturulması tekniğine verilmiş olan addır. Anestezinin genel, bölgesel ve lokal olmak üzere temel olarak 3 farklı türü vardır;

Genel anestezi: Kişinin bütün bedeninin uyuşturulup bilincinin kapatılması yolu ile uygulanır. Genel anestezi; kol, bacak, karın gibi bölgesel ameliyatlarda, hastanın solunum problemi yaşaması durumunda ve kalp, akciğer rahatsızlıklarını taşıyan kilere uygulanmaz.  

Bölgesel anestezi: Kol, bacak gibi belirli bir alanı veya vücudun belden aşağısını içeren ameliyatlarda uygulanır. Kalça- diz protezleri, omuz- ameliyatı, kasık fıtığı, normal veya sezaryen doğumlarda tercih edilmektedir.

Lokal anestezi: Bölgesel anesteziye kıyasla daha ufak bir kısmın ameliyat işlemi öncesinde uygulanır. Örneğin, bedendeki yağ bezelerinin alınması gibi operasyonlarda meydana gelebilecek ağrının minimum seviyede hissedilmesi için lokal anestezi uygulanır. Bedenin bu tür ufak kısımları dışında olan ameliyatlarda kullanılır.

Bunun ile birlikte anestezi uygulanamayan bireyler, ameliyattan evvel hasta olan kişiden alınmakta olan anamnez ve uygulanan testlerin sonucunda belirlenebilir. Testler kişiye anestezi uygulamaya elverişsiz sonuçlar gösteriyorsa anestezi işlemini yapmak doğru olmaz. Bu bölümün reanimasyon kısmıysa kalp masajı yapmakla görevlidir. Kalp masajı, bireyin solunum ve dolaşım sisteminin çalışmaması halinde yapılır.

Anestezi ve Reanimasyon Nedir? - 1Anestezi ve Reanimasyon Nedir? - 2Anestezi ve Reanimasyon Nedir? - 3Anestezi ve Reanimasyon Nedir? - 4Anestezi ve Reanimasyon Nedir? - 5Anestezi ve Reanimasyon Nedir? - 6Anestezi ve Reanimasyon Nedir? - 7Anestezi ve Reanimasyon Nedir? - 8Anestezi ve Reanimasyon Nedir? - 9

Güncellenme Tarihi:05 Şubat 2024Oluşturulma Tarihi:18 Nisan 2023

Anestezi ve Reanimasyon