Üsküdar Diş Hastanesi
Centenary year logo

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Ağız, diş ve çene radyolojisinde, ağız, diş ve çene bölgesinde sağlık sorunu yaşayan kişilerin tedavi planlamasının yapılması için bulguların tespit edildiği diş hekimliği ana bilim dalıdır.  Ağız, diş, diş eti ve çevre dokularında bozukluk, anormali ve gelişim problemlerinin incelendiği, tanı ve tedavi planlamasının yapıldığı diş hekimliği dalı olarak bilinir. Bu bölümde hastalıkların belirlenmesi bakımından farklı görüntüleme yöntemlerinden faydalanır. Radyografik görüntüler alınır, incelenir ve değerlendirilerek tedavi sağlanması için uzmanlık alanına yönlendirme yapılır.

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Ağız, diş ve çene radyolojisinde hedeflenen ilk nokta, hastanın şikayeti üzerine problemin tespit edilmesidir. Yalnızca mevcut şikayetler üzerine değil, ağız ve diş üzerine tüm bölgelerin incelendiği ve bu bölgelerde yaşanan sorunların ilerleyen dönemlerde daha büyük sorunlara yol açmadan tedaviye yönlendirildiği uygulamalardır. Bu nedenle rahatsızlıkların erken tespit edilerek koruyucu ve bazı önleyici yöntemler uygulayarak, gelişebilecek farklı rahatsızlıkları önler, tedavi sürecini daha basit ve kolay hale getirir.

Uygulanan Görüntüleme Yöntemleri Nelerdir?

Ağız, diş ve çene bölgelerinde gelişebilen hastalıkların belirlenmesi ve değerlendirilmesi için yapılan bazı görüntüleme teknikleri bulunmaktadır. Görüntüleme yöntemleri ile hastaların şikayetleri üzerine inceleme yapılır ve bu doğrultuda saptanan sonuçlarla hastalar gerekli uzman kliniklere yönlendirilerek tedavi süreci planlanır. Ağız, diş ve çene radyolojisinde uygulanan görüntüleme yöntemleri şu şekildedir:

  • Panoramik Diş Röntgeni,
  • Sefalometrik Grafi,
  • Radyografi (ağız içi ve dışı),
  • Diş Tomografisi.

Oral Diagnoz

Ağız içi tedavinin başarılı olabilmesi için doğru tanı konulması ve tedavinin doğru uygulanması gerekir. Oral diagnoz, diş hekimliğinde ağız içi ve dışında gerçekleşebilecek herhangi bir rahatsızlığı tespit ederek, aralarındaki bağlantıyı belirlemek için bilimsel verilerin kullanılmasına ve elde edilen sonuçlara bağlı olarak tedavinin doğru yapılmasına imkan sağlar.

Başarılı bir oral diagnoz muayenesinde; ağız, diş ve çevre dokularının muayenesi radyolojik muayene ile birlikte yapılır. Bu alana bağlı oral diagnoz bölümünde; bütün dişler ve ağız içi dokularda değerlendirme yapılır.

Dişlerde bir problem gözlemlenmediğinde ve müdahale gerektirmeyen durumlarda hastalara bilgilendirme yapılır. Bu bölümde ağız, diş ve çene bölgesindeki rahatsızlıkların teşhisi ve uygulanacak tedavilerin klinik ve radyolojik yönden belirlenmesi yapılmaktadır.

Ağız, diş ve çene bölgelerinden alınan radyografiler ile birlikte farklı rahatsızlıkların belirlenmesi ve incelenmesi amaçlanır. Sonrasında kişiye özgü bir tedavi planlaması yapılır. Tedavi süreci için tedavilerin uygulanacağı uzman kliniklere yönlendirme yapılır.

Oral diagnoz, sadece diş hekimliği ile sınırlı değildir. Ağız içi gelişen semptom ve belirtiler, diş eti kanamalarına ve diş ile ilgili farklı rahatsızlıklara yol açabilir. Ayrıca lösemi gibi önemli hastalıklara da neden olabileceğinden erken teşhis için yapılması gereken bir muayenedir.

Hamilelik Döneminde Radyografi

Diş hekimliği alanında kullanılan radyografi cihazları tarafından yayılan radyasyon miktarı çok düşüktür ve insan sağlığı açısından herhangi bir tehdit oluşturmaz. Ancak hamilelik döneminde olan ya da hamilelik şüphesi bulunan kişilere doktor önerisi olmadan radyografi alınması önerilmez.


Güncellenme Tarihi:31 Ocak 2024Oluşturulma Tarihi:04 Nisan 2023

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi