Üsküdar Diş Hastanesi
Centenary year logo

Teknolojik İmkanlar

Teknolojik İmkanlar

Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi teknolojinin imkanlarını kullanarak hizmet vermektedir. Hastanemizde teknolojik cihazlarla donatılmış ameliyathanemizde, anestezi ve sedasyon altında diş tedavileri uygulanmaktadır. Genel anestezi ya da sedasyon uygulamalarına; hasta ve yakınları, diş hekimi ve anestezi uzmanı beraber karar vermektedir. Yapılacak işlemin süresi, cerrahi derinliği, hastanın dahili rahatsızlıklar ve tercihler kararı belirleyen faktörlerdir.

Hastanemizde modern diş hekimliği uygulamalarına izin veren, güncel teknolojiye sahip ağız içi kameraları, dental volumetrik tomografi ve panoramik film gibi cihazlar bulunmaktadır. Hasta odaklı koruyucu hekimlik anlayışı ile bebeklikten yetişkinliğe kadar tüm ağız sağlığı süreci, uzmanlarımız tarafından takip edilmektedir. 

Ağız İçi Kamera

Erken dönemde çürük teşhisinde görsel- dokunsal muayene ve radyografilere ek olarak ağız içi kameraları kullanımı ile diş sert dokularındaki ufak değişiklerin görülmesi, daha güvenilir verilerin elde edilmesi, teşhisin sübjektifliğinin azaltılarak daha objektif sonuçların elde edilmesi; böylece önleyici ve durdurucu tedbirler ile diş hekimliğinde gereksiz restorasyonların yapılmasının önlenmesi sağlanmaktadır.

Dental Volumetrik Tomografi 

Panoramik radyografiler, günümüz diş hekimliğinde en sık kullanılan radyografi tekniğidir. Ancak 3 boyutlu incelemelerin gerekli olduğu durumlarda, 2 boyutlu panoramik radyografiler yetersiz kalmaktadır. Çene-yüz bölgesinin üç boyutlu olarak görüntülenmesi amacıyla dental tomografi kullanılır. İleri bir tetkiktir. İmplant planlaması, çene-yüz kist ve tümörlerinin tespiti, gömülü dişlerin konumu gibi birçok amaç için kullanılır. Dental tomografi görüntüsü ile normal röntgen filmlerinde tespit edilemeyen kemik ve yumuşak doku detayları görülebilmektedir. Dental tomografi cihazı hedeflenen bölgenin istenilen açıdan ve her yönden görüntülenebilmesi sağlanır. Yüksek detay veren bu kesitler her türlü tedavide bir yol gösterici olmaktadır. Hastanemizde MYRAY Hyperion X9 Pro marka dental tomografi cihazı ile baş-boyun bölgesinden yüksek detay ve ölçüm doğruluğuna sahip görüntüler elde edilebilmektedir.

Panoramik Film 

Panoramik radyografi, alt ve üst çeneyi dişlerle birlikte ve bunlara komşu anatomik yapıların, patolojilerin tek bir görüntüsünün elde edilmesini sağlayan bir tekniktir. Radyasyon dozunun düşük olması en büyük avantajlarından biridir. Çene kırıklarının, 20 yaş dişlerinin konumunun, büyük lezyonların ve kemik hastalılarının, kalmış kök parçalarının tespitinde hekime fayda sağlar. İlk değerlendirme görüntüsü olarak sıklıkla kullanılır. Hastanemizde MYRAY Hyperion X5 marka panoromik radyografi cihazı kullanılmaktadır.

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

Kliniklerde kullanılan aletlerin yıkanıp, temizlendiği, paketlenip, barkodlanıp sterilizasyonun sağlandığı özel bir birimimizdir. Kliniklerde özel alet kaplarında özel solüsyon içerisinde bekletilen aletler MSÜ(Merkezi Sterilizasyon Ünitesi) tarafından toplanmakta, özel yıkama makinelerinde yıkanmakta ve otoklav adı verilen cihazlarda sterilizasyon işlemleri yapılarak tekrar kullanıma hazır hale getirilmektedir. Hastanemizde kullanılan tüm aletler kayıt altına alınarak takip edilmektedir. Hasta ve çalışan güvenliğine son derece önem veren kurumumuzda, sterilizasyon işlemleri titizlikle yönetilmektedir.

Dijital Programlar

CAD/CAM olarak adlandırılan, teknoloji ürünü tarama ve kazıma cihazları kullanılarak hastalara ağrısız ve estetik tedaviler yapılabilir. Dijital diş hekimliği sayesinde, uygun endikasyonu olan hastaların diş çapraşıklıkları, braket ve tel gerektirmeksizin tedavi edilebilir. Kamera ile ağız içi taramalar yapılarak kişiye özgü şeffaf plaklar kişinin estetik görünümünü etkilemeksizin konforlu bir ortodontik tedavi yapılmasını sağlar.  

Kişiye özel gülüş tasarımı, yaprak porselen (porselen lamina), full seramik kaplamalar gibi yöntemler CAD/CAM sistemlerin başlıca çalışma alanını oluşturmaktadır. Dijital ölçü teknolojisini bu tip estetik uygulamalarda kullanmak uzun dönemde diş eti sağlığına da katkı sağladığı için estetik sonuç çok daha uzun ömürlü olur.

Dişlere henüz hiçbir müdahale yapılmamışken yapılan bir tarama sonrası, dijital olarak bir gülüş dizaynı yapılır ve tedavi daha başlamadan, bitince nasıl görüneceği, kişinin yüz formu, estetik kriterler ve kişinin beklentileri göz önüne alınarak hasta ve hekim tarafından planlanır. Bu aşamada ayrıntılı fotoğraflamalar ve video görüntülerinden faydalanılır. Yapılan plana uyulacak şekilde tedavi süreci başlar ve hızlı bir şekilde kişi yeni bir gülüşe kavuşturulur.


Güncellenme Tarihi:31 Ocak 2024Oluşturulma Tarihi:04 Mayıs 2023