Üsküdar Diş Hastanesi
Centenary year logo

Preprotetik Cerrahi Nedir?

Preprotetik cerrahi, diş hekimliği alanında yaygın olarak kullanılan bir terimdir ve genellikle diş protezleri uygulanmadan önce yapılan cerrahi işlemleri ifade eder. Bu cerrahi müdahaleler, protezin daha iyi uyum sağlaması, dayanıklılığını artırması ve hastanın genel ağız sağlığını iyileştirmeyi amaçlar.

Preprotetik Cerrahi Nedir?

Protez öncesi cerrahi, ağızdaki yapısal düzenlemelerin yanı sıra estetik ve fonksiyonel iyileştirmeleri de içerir. Bu sayede, hastaların protez uygulamasından maksimum fayda sağlaması ve uzun vadeli konfor elde etmeleri mümkün olur.

Preprotetik Cerrahi Çeşitleri Nedir?

Protez öncesi cerrahi, hastanın uzun vadeli konforunu ve protez uygulamalarının başarı şansını artırabilir. Preprotetik cerrahinin bazı temel çeşitleri şunlardır:

Alveoplasti: Alveoplasti, diş çekimini takiben oluşan düzensiz alanları düzeltmek için uygulanan bir prosedürdür. Bu sayede protez uygulamaları sırasında ağrı ve dengesizlik önlenir.

Fazla Kemiği Çıkarma (Torusların Giderilmesi): Torus adı verilen aşırı büyük kemik oluşumlarının çıkarılması, protezlerin oturmasını engelleyen faktörleri ortadan kaldırabilir. Torusların çıkarılması, protez uygulamalarında daha iyi tutulum sağlar.

Fazla Diş Eti Dokusunun Çıkarılması: Protezlerin tam olarak oturmasını engelleyen fazla diş eti dokusunun çıkarılması için gingivektomi adlı bir işlem uygulanabilir. Bu işlem, minimal kanama ve şişme ile hızlı bir iyileşme sağlar.

Vestibüloplasti: Alt çene dişlerinin diş ve dudak arasındaki mesafesinin az olduğu durumlarda minimal cerrahi işlem ile derinlik artırılarak diş eti hareketliliği azaltılabilir ve protezlerin stabilitesi artırılabilir. 

Frenektomi: Frenektomi, üst çenede dudak ve diş etini, alt çenede ise dilin diş etine bağlayan kas ataşmanına verilen isim olan frenulumun belirli durumlarda ideal konumdan daha yükseğe bağlanması durumunda ortaya çıkar. Bu durum, frenulumun diş eti çekilmelerine veya dil hareketinin kısıtlanmasına neden olabilir. Bu durumda frenektomi adı verilen bir işlemle yüksek olan frenulum kesilir ve ideal konumuna getirilir.

Gömülü Dişlerin Ortaya Çıkarılması: Protez uygulamalarını etkileyen yanlış hizalanmış veya gömülü dişlerin çekilmesi, doğru protez oturumu için önemli bir adımdır.

Preprotetik Cerrahi Hangi Durumlarda Uygulanır?

Preprotetik cerrahi, her bireyin ağız yapısına ve ihtiyaçlarına özgü olarak planlanır. Diş hekimi, hastanın durumunu değerlendikten sonra en uygun cerrahi yöntemleri belirler ve tedavi planını oluşturur. Preprotetik cerrahi, aşağıdaki durumlarda düşünülebilir:

Dişsizlik veya Çok Fazla Diş Kaybı: Preprotetik cerrahi, dişsiz veya çok fazla diş kaybına uğramış bireylerde, protez uygulaması öncesinde ağız yapısını hazırlamak için kullanılabilir. Protezlerin dayanıklılığını ve uyumunu artırmak amacıyla çeşitli düzenlemeler yapılabilir.

Düzensiz Diş Dizilimi: Protez uygulaması öncesinde, düzensiz diş dizilimine sahip olan bireylerde preprotetik cerrahi yapılarak dişlerin düzeni iyileştirilebilir. Bu, protezin daha iyi oturmasını sağlayabilir.

Çene Kemiği Sorunları: Çene kemiği yoğunluğu yetersiz olan veya çeşitli anatomik sorunlara sahip olan kişilere preprotetik cerrahi uygulanabilir. Çene kemiğinin düzeltilmesi veya güçlendirilmesi, protez uygulamasının başarısını artırabilir.

Doku Hasarı veya İskeletsel Deformiteler: Ağız bölgesindeki dokularda hasar, yara veya iskeletsel deformiteler, preprotetik cerrahi ile düzeltilmeye çalışılabilir. Bu durumlar, protezin daha iyi oturmasını sağlamak ve ağız fonksiyonlarını iyileştirmek için düzeltilmeye ihtiyaç duyabilir.

Protez Uyum Problemleri: Daha önce uygulanan protezlerin uyumunda sorun yaşayan bireylerde, preprotetik cerrahi ile gerekli düzeltmeler yapılabilir. Bu, protezin daha iyi oturmasını ve hasta konforunu artırabilir.

Çene Kemik Grefti İhtiyacı: Çene kemik yoğunluğu yetersiz olan hastalarda çene kemik greftleri yapılabilir. Bu, implant uygulamalarını desteklemek ve protezlerin dayanıklılığını artırmak amacıyla preprotetik cerrahi ile gerçekleştirilebilir.

Preprotetik Cerrahi Riskleri Nelerdir?

Her cerrahi işlemde olduğu gibi, preprotetik cerrahinin de birtakım riskleri bulunmaktadır. Ancak, bu riskler kişinin genel sağlık durumu, cerrahi müdahale tipi ve kullanılan tekniklere bağlı olarak değişebilir. İşte preprotetik cerrahi sırasında karşılaşılabilecek olası riskler:

Enfeksiyon: Her cerrahi işlemde olduğu gibi, preprotetik cerrahi sırasında enfeksiyon riski bulunmaktadır. Bu nedenle hijyen kurallarına ve sterilizasyon yöntemlerine özen gösterilmelidir.

Kanama: Cerrahi sırasında kanama yaşanabilir. Bu nedenle cerrahi alanın kanamayı kontrol etmek için uygun şekilde ele alınması önemlidir.

Ağrı ve Şişlik: Cerrahi sonrasında ağrı ve şişlik görülebilir. Bu durum genellikle geçici olup, uygun tedavi ve dinlenme ile hafifletilebilir.

Yara İyileşmesi Problemleri: Cerrahi sonrasında yara iyileşmesinde sorunlar yaşanabilir. Bu durum genellikle cerrahi tekniklere, hastanın sağlık durumuna ve cerrahi sonrası bakımın kalitesine bağlıdır.

Komplikasyonlar: Nadir durumlarda, cerrahi müdahalelerin karmaşıklığına bağlı olarak daha ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu komplikasyonlar arasında sinir hasarı, kemikle ilgili sorunlar veya anesteziye bağlı reaksiyonlar bulunabilir.

Preprotetik Cerrahi Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

Preprotetik cerrahi öncesi dikkat edilmesi gerekenler arasında hastanın detaylı bir değerlendirmesi, genel sağlık durumunun analizi, anamnez alınması, görüntüleme incelemelerinin yapılması, hastanın genel sağlık durumunun gözden geçirilmesi, sigara ve alkol kullanımının değerlendirilmesi, ağız hijyenine özen gösterilmesi, anestezi değerlendirmesi ve cerrahi sonrası bakım planının hazırlanması yer almaktadır. Bu faktörler, cerrahi müdahale öncesinde etkili bir planlama ve hasta hazırlığı için önemlidir.


Güncellenme Tarihi:31 Ocak 2024Oluşturulma Tarihi:13 Aralık 2023